Projekce

Předprojektová příprava
 • Investiční záměr
 • STS nebo PPR – Studie stavby nebo přípravné práce
 • DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí
Projekční činnost
 • DSP – Dokumentace pro stavební povolení
 • DZS – Dokumentace pro zadání stavby – podklad pro výběrové řízení
 • DPS – Dokumentace pro provedení stavby
 • RDS – Realizační dokumentace stavby
 • DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby

Vypracovaní energetického posudku

Povinnost vypracovat PENB vzniká ze Zákona 406/2000 Sb. ve znění změny č.318/2012 sb

Energetický posudek je písemná zpráva o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. Povinné typy energetických posudků jsou dle § 9a, odst.1 zákona č. 406/2000 Sb.

Vypracovaní Energetického auditu

Povinnost vypracovat energetický audit vzniká ze Zákona 406/2000 Sb. ve znění změny č.318/2012 sb a prováděcí vyhláška 213/2001 Sb.

Vypracovaní průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Povinnost vypracovat PENB vzniká ze Zákona 406/2000 Sb. ve znění změny č.318/2012 sb a ve znění vyhlášky 480/2012 Sb.

 • Při nové výstavbě. PENB součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby.
 • Od 1. července 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.
 • Od 1. ledna 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2.
 • Od 1. července 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
 • Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
 • Od 1. ledna 2017 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.
 • Od 1. ledna 2019 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.

Průkaz energetické náročnosti budovy dokládá výpočty a graficky, kolik energie se spotřebuje užíváním nemovitosti. Podle toho se budova zařadí do kategorií, které charakterizují úspornost budovy.