Předávací stanice: Provadíme dodávku a montáž předávacích stanic firmy Danfoss

Horkovody, teplovody: Provadíme realizaci teplovodních a horkovodních rozvodů tepla, včetně bezkanalových technologií.
Zajišťujeme dodávku, montáž, opravu, výmenu potrubních rozvodů, rozvodů sterilních potrubí z konštrukčních ocelí třídy 11, ocelí třídy 17.
Horkovodní PS Trojek, Bohumín
Teplovodní rozvod - bezkanálové provedení